Prizmatik  

PRIZMA studio

  Prizmatik Art  

             
 

CREATIVE PHOTO

 

PC GRAPHICS

 

WEB DESIGN

 
             

 

 

 

 

 

 

 

CREATIVE PHOTO

  PC GRAPHICS   WEB DESIGN  

V našem SITE TESTING (testovací prostor) umisťujeme ZDARMA Vaše MODELOVÉ webové stránky pro testování - před vlastním umístěním "na ostro" na server pod Vaší doménou.
Veškeré Vaše podklady zpracujeme a vygenerujeme do odpovídající formy - internetového funkčního modelu.
Navrhované stránky, design, layout, infrastrukturu Vašeho serveru, intrafunkčnost apod. můžete připomínkovat, navrhovat korektury a schvalovat v tomto našem speciálním virtuálním TEST-prostoru přímo z Vaší firmy !
Pomocí e-mail korespondence (info MAIL) řešíme komplexně každého konkrétního klienta.
Každý klient obdrží originální LOGIN pro svůj TEST-prostor navrhovaných nebo upravovaných stránek v podobě internetové adresy (ilustrační ukázka projektu "Labská Louka"): /testing/VÁŠ_LOGIN

Teprve po schválení v TEST-prostoru Vaše stránky implementujeme a oficiálně oživíme pod Vaší doménou na Vašem serveru.

Následně ladíme funkčnost struktury a provádíme odpovídající web servis.


 

PRIZMA site map

 

PRIZMA ceník

 

PRIZMA kontakt

 

copyright ©Prizmatik